Dobro došli u AD "Topola Univerzal" Bačka Topola

Topola Univerzal
Topola Univerzal

ISTORIJAT

Trgovinska radna organizacija “Topola – Univerzal” osnovana je 29. aprila 1946. godine odlukom Sreskog narodnog odbora Bačke Topole pod nazivom “Sreski narodni magacin”, skraćeno “SRE-MAG” Bačka Topola. Osnovni zadatak “Sreskog narodnog magacina” bio je snabdevanje građanstva prehrambenim artiklima i robom široke potrošnje. Usvajanjem Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim preduzećima ...dalje...

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD TOPOLA UNIVERZAL BAČKA TOPOLA

30.05.2014 - Saziva se redovna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva AD TOPOLA UNIVERZAL Bačka Topola, za dan 30.06.2014. godine u 10.00 časova, u Bačkoj Topoli, Edvarda Kardelja bb Čitaj dalje