Dobro došli u AD "Topola Univerzal" Bačka Topola

Topola Univerzal
Topola Univerzal

ISTORIJAT

Trgovinska radna organizacija “Topola – Univerzal” osnovana je 29. aprila 1946. godine odlukom Sreskog narodnog odbora Bačke Topole pod nazivom “Sreski narodni magacin”, skraćeno “SRE-MAG” Bačka Topola. Osnovni zadatak “Sreskog narodnog magacina” bio je snabdevanje građanstva prehrambenim artiklima i robom široke potrošnje. Usvajanjem Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim preduzećima ...dalje...

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD TOPOLA UNIVERZAL BAČKA TOPOLA

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva AD TOPOLA UNIVERZAL Bačka Topola, za dan 28.06.2013. godine u 10.00 časova, u sedištu Društva, Bačka Topola, Glavna 55/a. Čitaj dalje